fejléééc

2014. április 2., szerda

HADADNÁDASD

Van egy kis falu Romániában, a történelmi Erdélyben, ahova Tanáraim (Biczó Gábor és Dallos Csaba) járnak egy ideje kutatni. Vizsgálják az etnikai együttélés különböző színtereit, motívumait.

Ez a második bejegyzés a kétrészes sorozatból.


"K. S. élete fontos küldetésének tartja, hogy a szomszédos Hadadnádasd pünkösdista gyülekezetében alkalmi szolgálatot lát el. A falu esetében a cigánytelep szegregációja még feltűnőbb, mint Hadadon."


"K. S. szerint a hadadnádsdi cigány közösséget jobb módú és törekvőbb emberek alkotják, mint Hadadot. Többek tartanak lovat, művelnek földet és sok asszony dolgozik külföldön, elsősorban Németországban idénymunkán."

A korábbi bejegyzésben említett keresztmetszeti betekintés és a fotográfia párba állt. A képeimmel nem pusztán dokumentálni szerettem volna ezt a szélsőségesen perifériális életmódot, hanem a képi elemekkel, kompozíciós eszközökkel olyan képi feszültséget, szimbólumokat igyekeztem elkészíteni melyek ezekkel a kommunikációs eszközökkel is körülírják a falubeliek helyzetét. A kiegyensúlyozatlan vizuális térszervezés, képi egyensúlytalanság révén kívánok a néző, a spectator számára kibogozható, felfejthető képi tartalmakat és a punctumra alapozott érzelmi töltetet is átadni."K. S. elmesélte, hogy akkor vállalta el a gyülekezet támogatását, amikor korábbi vezetőjük hirtelen elköltözött és magukra maradtak. Mivel korábban az istentisztelet alkalmaira a hadadnádasdi pünkösdisták magánházaknál gyűltek össze, ekkor fogalmazódott meg egy önálló imaház felépítésének gondolata. A séta közben egy alkalommal ezzel a költői kérdéssel fordult felénk: „mikor lesz már itt valakiből orvos vagy tanár?”."
"A hadadnádasdi cigánytelep színes lakóépületei vidámságot sugároznak. A tisztes szegénység mellett a rendezettségre törekvő szorgalmas munka jelei mindenütt szembeötlőek. A telepre az átmeneti évszakok nagyobb esőzései szinte minden esztendőben veszélyt hoznak. Ennek oka, hogy a környező dombokról hirtelen lezúduló víz ellenállás nélkül gyakran komoly károkat okozva zúdulhat a védtelen épületekre."
"K. S. történetének rövid összefoglalása figyelemreméltó következtetéseket enged. Rámutat arra, hogy az egyéni sors választása mennyire alapvető hatást gyakorolhat egy lokális kisközösség működési viszonyaira. S. megtérése nem csupán magánesemény, a személyes felemelkedés története, de az ebben nyert elkötelezettség esély közössége számára is, melynek világos példaként szolgál. Ebben a szerepében tevékenysége társadalmi jelentősége kétségtelenül fontos értékteremtő munkát jelent." 

Az idézetek Biczó Gábor a fényképek Edelmayer Zsolt munkái.