fejléééc

2014. február 17., hétfő

A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIÁRÓL

(fotó: Edelmayer Zsolt; Románia, 2012)

      Az antropológia nem más, mint...Az antropológia nem más, mint az ember tanulmányozása és megismerése annak a kultúrának, társadalomnak a viszonyrendszerein belül, amelybe az egyén születésétől kezdve beletartozik.
Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját nézőpontjának feltárására törekszik annak a társadalomnak a viszonyrendszerében, amelynek részese, és ezt a tapasztalatot értelmezi a társadalmi és kulturális folyamatokról kialakított elméletek hálójában. Az érintettek szemszögéből való vizsgálódás, amelynek elsődleges módszere a körükben végzett terepmunka, a kultúrának olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek alapján más tudományok által meg nem rajzolt, mélyebb, közelibb, hitelesebb képet kap a kívülálló.
Ezen sokrétű tudományt, ma már sokan tartják a ’reformerek’ tudományának, hiszen feltételezhető, hogy valamennyi antropológiai kutatás javító erővel bírhat a szélsőséges emberi körülmények jelenségére.Az Antropomorf Társadalomtudományi Műhely csapata
antropomorf.muhely@gmail.com